Car Import

English below


Op zoek naar auto’s die in Japan te koop staan
Dit kan op Japanse Autoveiling of rechtstreeks bij dealers.

Ik heb toegang tot verschillende auto veilingen in Japan.

Daardoor kan ik deze service aanbieden tot bieden op een auto.

In overleg komen we tot een maximale aankoopprijs van de auto.

(ingeklaard of op Nederlands kenteken).

Waarna we een maximaal bod vaststellen om te bieden.

Om te beginnen vraag ik een voorschot als startkapitaal. (aankoop auto, lokale kosten in Japan, verscheping naar Nederland).

Wanneer dat bedrag op mijn rekening staat, kunnen we uw maximale bod uitbrengen op de auto als de conditie van de auto overeenkomt met het veilingrapport.

Na aankomst in Nederland zal ik de vervolgstappen voor mijn rekening nemen.

(zoals lossen, vrijstelling, invoerkosten, BTW en transport).

Het restbedrag wordt voldaan bij aflevering van de wagen.

Optie 1: tot en met de inklaring (CIF prijs + lossen, vrijstelling, invoerkosten, BTW en transport naar bestemming).

Optie 2: Gelijk aan optie 1, maar inclusief, een Nederlands kenteken, 1 jaar APK, koplampen omgebouwd en mistlamp aangesloten.

Optie 3: gelijk aan optie 2, maar inclusief onderhoudsbeurt, coaten van koplampen, tectyleren en poetsbeurt.

——————————————————–

Looking for cars for sale in Japan?

This can be done at the Japanese Car Auction or directly from dealers.

I have access to several car auctions in Japan.

This allows me to offer this service to bid on a car.

In consultation we agree a maximum purchase price for the car.

(cleared in or with a Dutch registration).

After which we determine a maximum price to bid.

To start with, I ask for an advance as starting capital. (buying a car, local costs in Japan, shipping to the Netherlands).

When that amount is in my account, we can make your maximum bid on the car if the condition of the car matches the auction report.

After arrival in the Netherlands I will take care of the next steps.

(such as unloading, import costs, VAT and transport).

The remaining amount is paid upon delivery of the car.

Option 1: up to and including customs clearance (CIF price + unloading, import costs, VAT and transport to destination).

Option 2: Similar to option 1, but including a Dutch registration, 1 year MOT, headlights converted and fog light connected.

Option 3: Similar to option 2, but includes service, headlamp coating, tectyling and polishing.